Fabryka umiejętności

Fabryka umiejętności – cykl 3 warsztatów dla najmłodszych pobudzających kreatywność i samodzielność. Głównym celem jest integracja społeczna oraz aktywizacja dzieci z Barlinka i ich rówieśników przybyłych z Ukrainy, pobudzenia ich wyobraźni i pasji tworzenia. Każde warsztaty zakładają obróbkę innego materiału- drewno, metal, tworzywa sztuczne.

Jeżeli projekt Cię zainteresował i jesteś mieszkańcem Barlinka lub uchodźcą z Ukrainy w wieku 5-14 lat – Serdecznie Cię zapraszamy. Przewidziana jest ekspozycja Waszych dzieł! Ruszamy od 3go października 2022.

Projekt realizowany przez ALTUM Barlinek
#PomorzeZachodnie #KARRSA #społecznik #ProgramSpołecznik Pomorze Zachodnie
Program zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz